Fastned opent 10 nieuwe locaties in België

Het europese snellaadbedrijf Fastned heeft aangekondigd dat ze 10 nieuwe locaties verworven direct aan de op- en afritten van belangrijke Vlaamse snelwegen. Aan deze toekenning van locaties door de Vlaams minister voor Mobiliteit, Lydia Peeters, is ook een BENEFIC subsidie gekoppeld van 0,6 miljoen euro. Op de locaties is Fastned voornemens om snellaadstations realiseren waar honderden elektrische voertuigen per dag kunnen opladen met een laadsnelheid tot 300 kW. 

Fastned nieuwe locaties in Belgie

35.000 extra laadpalen tegen 2025

Het Europees project BENEFIC heeft in februari van dit jaar een derde projectoproep gelanceerd voor infrastructuur voor milieuvriendelijke voer- en vaartuigen. Overheden en privébedrijven konden in aanmerking komen voor subsidies voor de aanleg van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen. Voor deze projectoproep is een maximum subsidiebedrag van 1,77 miljoen euro beschikbaar gesteld. Tot 20% van de investeringskosten worden gesubsidieerd. De locaties moeten langs het TEN-T kernnetwerk in Vlaanderen en/of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest liggen of in de onmiddellijke omgeving ervan. 

De Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare Werken, Lydia Peeters, heeft de ambitie om tegen 2025 35.000 extra laadpalen te realiseren in Vlaanderen. Om de verdere ontwikkeling van laadinfrastructuur langs de Vlaamse snelwegen te stimuleren heeft het Agentschap Wegen en Verkeer verschillende locaties in haar eigendom beschikbaar gesteld voor de projectoproep van BENEFIC.

“Deze derde BENEFIC-oproep past perfect binnen de modal shift naar duurzaam vervoer. De projectsubsidie is uniek door zijn laagdrempelige aanpak waarbij met Europese middelen projectoproepen voor publieke en private partijen worden georganiseerd. Ik ben ervan overtuigd dat de uitbouw van laadinfrastructuur een cruciale dominosteen is in het vergroenen van het wagenpark. In Vlaanderen liggen de ambities voor elektrisch rijden hoog. Tegen 2025 wil ik, naast de 35.000 publiek toegankelijke laadpunten, minstens om de 25km snelladers langs de grote verkeersassen. Door het voorzien van laadinfrastructuur geven we zekerheid aan gebruikers van elektrische voertuigen. Dit zal een belangrijke stimulans zijn voor particulieren en bedrijven om om te schakelen naar zero-emissievoertuigen.”

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit

“Fantastisch dat het AWV en BENEFIC de realisatie van snellaadinfrastructuur versnellen door het beschikbaar stellen van locaties en door de toekenning van subsidies om op korte termijn snellaadinfrastructuur te realiseren. Op deze wijze wordt het steeds makkelijker om over te stappen naar een elektrische auto, waarmee de transitie naar duurzame mobiliteit wordt versneld.” 

Michiel Langezaal, CEO Fastned

De missie van Fastned is om de transitie naar duurzame mobiliteit te versnellen door vrijheid te geven aan elektrische rijders. Dit doet Fastned door het bouwen van een Europees netwerk van snellaadstations waar elektrische auto’s supersnel kunnen laden. Fastned is momenteel bezig met de realisatie van snellaadstations op locaties die zij via de eerste BENEFIC projectoproep van AWV heeft verkregen. De eerste twee stations van deze 13 snelweglocaties, die eind 2019 door AWV vergund werden, worden deze week officieel geopend door Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare Werken, Lydia Peeters. 

Fastned - Audi Etron GT

Over BENEFIC

BENEFIC staat voor ‘BrussEls NEtherlands Flanders Implementation of Clean power for transport’. Het hoofddoel is om de realisatie van infrastructuur voor milieuvriendelijke voer- en vaartuigen te versnellen, gebruik makende van Europese subsidies. Het subsidieert onder andere de ontwikkeling van laadinfrastructuur gelegen direct aan of vlakbij het Europese kernnetwerk (TEN-T). In 2018 werden reeds 2 projectoproepen gelanceerd waarbij 33 projecten geselecteerd werden. Meer informatie over de BENEFIC-projectoproep is terug te vinden op www.benefic.eu

Over Fastned

Fastned ontwikkelt sinds 2012 snellaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in Europa. De missie van Fastned is om de transitie naar duurzame mobiliteit te versnellen door vrijheid te geven aan elektrische rijders. Het bedrijf is gevestigd in Amsterdam en heeft reeds 145 snellaadstations gebouwd in Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, België en Zwitserland. Het bedrijf is gespecialiseerd in het ontwikkelen en exploiteren van snellaadinfrastructuur waar elektrische rijders in een kwartier tot wel 300 km bereik kunnen opladen om daarna snel hun weg te kunnen vervolgen. Fastned is genoteerd aan Euronext Amsterdam (ticker AMS: FAST).