6 Vlaamse subsidies voor elektrische auto’s in 2021

Elektrisch rijden is een hot topic, ondanks dat het feit dat het aantal elektrische auto’s in België nog steeds tamelijk beperkt is. Gelukkig heeft de Belgische overheid wel al verschillende subsidies ter beschikking gesteld om de aankoop van elektrische auto’s verder te stimuleren.

Dit artikel overloopt de verschillende subsidies een elektrische auto, en wat ze inhouden.

Waarom wordt elektrisch rijden gestimuleerd?

Wanneer we de kostprijs van een elektrische wagen bekijken, zullen we merken dat ze duurder zijn in aankoop, maar wel een stuk voordeliger zijn in gebruik. Voor veel consumenten is dit nog een te grote drempel.

Dit terwijl er nog verschillende andere voordelen van de elektrische wagens zijn, zoals: minder CO²-verbruik, geen emissie van fijn stof, én duurzaamer op lange termijn.

Met het doel om consumenten over de lijn te trekken, zijn er dus verschillende subsidies en belastingsvoordelen gecreeerd.

Verschillende subsidies opgelijst

Om een overzicht te maken val alle subsidies en belastingsvoordelen voor chauffeurs van elektrische wagens, hebben wij ze even opgelijst.

EV’s zijn vrijgesteld van BIV (Belasting op Inverkeerstelling) en verkeersbelasting

Sinds 1 Juli 2020 staat er in de Vlaamse Codex voor Fiscaliteit vermeld dat de eigenaars van een wagen dat uitsluitend wordt aangedreven door een elektrische- of waterstofmotor géén belstingen op inverkeerstelling moet betalen.

Dit wilt zeggen dat elektrische bussen, autocars en vrachtwagens eigenljk ook van deze vrijstelling kunnen genieten!

Opmerkelijk: deze vrijstellingen niet gelden voor leasingvoertuigen, omdat leasingmaatschappijen uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of het Waals Gewest anders benadeeld zouden worden. Zij rekenen immers wel BIV en verkeersbelasting aan voor elektrische voertuigen, maar dat is beperkt tot een minimumtarief.

Verlaagde Voordeel-Alle-Aard (VAA) voor werknemers met elektrische bedrijfswagens

Werknemers die een bedrijfswagen hebben, betalen hier een besting op, onder de mom van een voordeel-alle-aard. Voor elektrische wagens is dat een verlaagd tarief, dat je via deze formule kunt berekenen:

Catalogusprijs (inclusief btw en opties, zonder kortingen) x 4 % x 6/7 x leeftijdscoëfficiënt van het voertuig

Hier is wel een minimumbelasting aan gekoppeld, namelijk 1 370 euro per jaar, of 114,17 per maand. Dit wilt zeggen dat wanneer je wagen goedkoper is dan 40.000 euro, je sowieso het minimum VAA van 114,17 per maand betaalt.

Opmerkelijk: In Juni 2021 werd beslist dat vanaf 2026 enkel nog elektrische bedrijfswagens een fiscaal voordeel zouden krijgen, waardoor de wagenparken van bedijven dan quasi 100% elektrisch zouden worden.

Lokale premies en subsidies (steden en gemeente)

Sommige steden en gemeenten onder bepaalde voorwaarden lokale premies en subsidies aan voor het aankopen of leasen van 100% elektrische wagens.

Begin 2020 werd de zero-emissiepremie afgeschaft, waardoor er op regionaal niveau geen subsidies meer bestaan. Gelukkig kan het lokaal bestuur zelf nog kiezen om premies te geven, zo heeft Stad Gent er bijvoorbeeld voor gekozen om een subsidie tot 4.500 euro toe te kennen wanneer je een nieuwe elektrische wagen met minstens drie andere Gentenaren deelt. Bekijk dus zeker even de situatie in je eigen gemeente.

100% Fiscale aftrekbaarheid voor elektrische bedrijfswagen

Elk bedrijf geniet u van een 100% aftrekbaarheid van het aankoop- of leasebedrag voor volledig elektrische bedrijfswagen én deze aftrekbaarheid geldt ook voor verwante kosten zoals onderhoud, verzekeringen, installatie van laadpalen, elektrictiteitskosten.

25% investeringsaftrek voor laadpalen

Een bijkomstig voordeel voor bedrijven is dat ze tot eind 2022 kunnen genieten van een 25% investeringsaftrek voor laadpalen. Na 2022 daalt de investeringsaftrek terug naar 8%.

Opmerkelijk: Na de afschrijvingstermijn van 4 jaar komt de laadpaal toe aan de gebruiker. Staat de laadpaal bij uw werknemer thuis, dan wordt die dus ‘gratis’ eigenaar van de laadpaal.

Vlaamse premie voor thuisbatterijen

Stroom van zonnepanelen die niet meteen gebruikt wordt, zet men momenteel terug op het elektriciteitsnet terug. Met een thuisbatterij kunnen kleine producenten hun overtollige stroom opslaan, om ze dan enkele uren later terug te gebruiken.

Met die reden heeft de vlaamse overheid een premie voorzien voor wie een thuisbatterij koopt of leaset, en deze premie is aan te vragen tot eind 2021.